SIDANG EDITOR

Ketua Editor:
Dr. Md Noor bin Saper
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Editor:
Profesor Dr. Zainab Ismail
Universiti Kebangsaan Malaysia
Profesor Madya Dr. Salasiah Hanin Hamjah
Universiti Kebangsaan Malaysia
Dr. Abd Ghafar Surip
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
Profesor Madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Dyg Suzana binti Awang
UiTM
Dr. Mahnessa Binti A.Kadir
Politeknik Nilai

Editor Antarabangsa:
Profesor Dr. Abd. Mujib, M.Ag.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Profesor Madya Dr. Misnan Jemali
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Brunei Darussalam